Vragen of afspraak maken?

Stuur ons een bericht op Whatsapp

Nieuws
10 mei 2023

TP adjustments, vergeet niet de balans op te maken!

Gedurende dit jaar hebben we weer veel klanten mogen helpen met het opstellen van een passende Transfer Pricing policy. Een goed begin is het halve werk! Met het einde van het jaar in zicht wordt het echter tijd om de balans op te maken: zijn de bedrijfsresultaten in lijn met de policy of dienen zogeheten Transfer Pricing adjustments doorgevoerd te worden? Bij het achterwege laten van een dergelijke adjustment blijft het namelijk mogelijk bij half werk!

news 4 - balans opmaken
Transfer Pricing policy

In beginsel biedt de opgestelde Transfer Pricing (“TP”) policy de belangrijke basis voor de vaststelling van interne verrekenprijzen. Deze policy biedt een blauwdruk van de onderneming, karakteriseert de activiteiten en entiteiten binnen de onderneming en beschrijft daarnaast welke beloning voor ieder van de activiteiten en entiteiten als zakelijk (“at arm’s length”) kan worden beschouwd. Op basis van deze policy wordt dus beschreven hoe de entiteiten binnen de onderneming beloond dienen te worden, wat de correcte implementatie hiervan noodzakelijk maakt.

Price setting versus price checking

Veelal wordt aan het begin van het jaar een prijsstelling met betrekking tot de interne verrekenprijzen bepaald, welke op basis van de gebudgetteerde opbrengsten en kosten zou resulteren in een at arm’s length beloning (“price setting”). Vaak – zeker dit jaar vanwege COVID-19 – wijken de daadwerkelijke opbrengsten en kosten echter af van deze budgetten. Het niet aanpassen van de interne verrekenprijzen zou hierdoor kunnen resulteren in een niet at arm’s length beloning, wat potentieel belastingcorrecties en boetes tot gevolg heeft. De TP policy is in zulke gevallen namelijk mogelijk niet juist geïmplementeerd. Het is om deze reden dus erg belangrijk voor beëindiging van het boekjaar te controleren of beloning van alle entiteiten binnen de groep in lijn is met de gehanteerde TP policy, om correcties en eventuele boetes te voorkomen (“price checking”).

TP adjustments

Indien gedurende het jaar al duidelijk is dat de interne verrekenprijzen aangepast dienen te worden om per einde boekjaar een correcte implementatie van de TP policy te kunnen garanderen, dan kan de TP adjustment afhankelijk van de te maken aanpassing nog ingeprijsd worden in de reguliere goederen- of dienstenstroom. Mocht dit echter niet meer mogelijk zijn, bijvoorbeeld omdat het einde van het boekjaar nadert, dan kan er afhankelijk van de situatie in veel gevallen vanuit TP optiek een zogenaamde “TP adjustment factuur” opgesteld worden. Let hierbij wel op dat dit, afhankelijk van de vestigingsplaats van partijen, de goederen of diensten beweging en contractuele bepalingen, implicaties kan hebben voor de indirecte belastingen.

Indien u twijfelt aan de implementatie van uw transfer pricing policy, aarzelt u dan niet om contact op te nemen met: Erwin Boomsma RED Tax Specialists B.V.

Kom in contact met Red.

Bel, mail of vul vrijblijvend het online formulier in.

"*" geeft vereiste velden aan